LOV - val av tjänst

LÄS MER

Här fyller du i vilken serviceinsats och av vilken utförare utifrån LOV. Denna blankett kan endast laddas ned på din dator där du får skriva ut den för att kunna fylla i den och skicka in med posten.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
social@vingaker.se
0151-191 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
social@vingaker.se