Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Här ansöker du om bostadanpassningsbidrag. Denna blankett kan endast laddas ned på din dator där du får skriva ut den för att kunna fylla i den och skicka in med posten.

Frågor om e-tjänsten

Område samhällsbyggnad
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se
0151-191 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se