Blankett - För redovisning av erhållet kommunalt partistöd med bilagor

LÄS MER

Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd. Denna blankett kan endast laddas ned på din dator där du får skriva ut den för att kunna fylla i den och skicka in med posten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten