Ansök om bistånd eller stöd och service

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du bland annat ansöka om hemtjänst, boendestöd, dagvård, korttidsboende, särskilt boende, mattjänst, trygghetskamera eller trygghetslarm enligt socialtjänstlagen.

Inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS kan du ansöka om personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, bostad med särskild service.

Bistånd  och insatser enligt SoL och LSS beviljas av biståndshandläggare.

Efter att din ansökan har inkommit kommer Vingåker kommuns biståndshandläggare kontakta dig för att göra en utredning kring ditt behov av bistånd eller stöd och service.  

Mer information om omsorg och stöd hittar du här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa