Färdtjänst och riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst kan den få som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med den vanliga kollektivtrafiken.

Riksfärdtjänst kan du söka som, till följd av funktionsnedsättning, inte kan genomföra resan med allmänna kommunikationer utan ledsagare eller måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa