Anhörigstöd

LÄS MER

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som genom personliga lösningar ska underlätta livssituationen och medverka till ökad livskvalitet, både för den som vårdar och den som vårdas.

Har du någon i din närhet som på grund av funktionshinder, psykisk ohälsa, missbruk, sjukdom eller hög ålder har behov av ditt stöd? Det kan handla om en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

Att ta hand om någon som behöver hjälp i vardagen skänker både glädje och trygghet. Men ibland kan det även skapa känslor av oro och trötthet.

Anhörigstöd kan vara en hjälpande hand som kan ge stöd och råd till dig som är anhörigvårdare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa