Tidigare skolstart eller undantag att fullgöra skolplikt-Förskoleklass-Ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om tidigare skolstart eller om undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklass.

Denna blankett kan endast laddas ned på din dator där du får skriva ut den för att kunna fylla i den och skicka in med posten.