Miljö - Anmälan om Kompostering av matavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Eget omhändertagande av hushållsavfall


37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Kompostering av matavfall på fastigheten ska efter anmälan ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

(ur Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-10-06, § 112)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa