Miljö - Uppehåll av sophämtning, slam, latrin

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppehåll av sophämtning, slam, latrin

 

Enligt § 42 i Föreskrifter om avfallshantering

 

  • Uppehåll kan medges för permanentboende om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 6 månader.
  • Uppehåll kan medges för fritidshus om uppehållet gäller en hel hämtningssäsong.

 

Ansökan om uppehåll ska vara inlämnad minst två månader före avsedd period. Beslut om uppehåll gäller för högst tre år i taget. Önskas fortsatt dispens måste en ny ansökan lämnas till Vingåkers kommun.

 

För handläggning av ansökan kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Debitering sker enligt separat faktura

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa