Uppehåll av sophämtning, slam eler latrin ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt § 65 i Föreskrifter om avfallshantering

Uppehåll beviljas om byggnaden på fastigheten inte används och fastigheten i övrigt inte utnyttjas för övernattning, vistelse eller på annat sätt så att hushållsavfall och därmed jämförligt avfall rimligen kan antas uppkomma på fastigheten.

  • Uppehåll i sophämtning kan medges om fastighetsinnehavaren kan intyga att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 6 månader.
  • Uppehåll i tömning av slam från slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare kan medges om fastighetsinnehavaren kan intyga att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av 12 månader.

Ansökan om uppehåll ska vara inlämnad minst en månad före avsedd period. Beslut om uppehåll gäller för högst två år i taget. Önskas fortsatt dispens måste en ny ansökan lämnas in till Vingåkers  kommun.

Vid uppehåll i hämtning av hushållssopor utgår en avgift på 250 kr (inklusive 25 % moms) för hämtning och 250 kr (inklusive 25 % moms) för utsättning av kärl.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa