Miljö - Ansökan om Hämtning av slam vartannat år

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utsträckt hämtningsintervall

40 § Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren medge att hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska ske vartannat år om särskilda skäl föreligger.

(ur Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-10-06, § 112)

Avgift för handläggning tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-ligitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa