Miljö - Ansökan för eget omhändertagande av avloppsslam/filtermaterial

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgift för handläggning tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Information

Eget omhändertagande av slam och fosforfiltermaterial från enskilda anläggningar39 § 

Eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar och filtermaterial från fosforfällande anläggningar från den egna fastigheten kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, eller annat liknande omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten.

(ur föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-10-06, § 112)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa