Miljö - Anmälan/upphörande av Folkölförsäljning/servering, Vissa receptfria läkemedel och Elektroniska cigaretter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan

Den som tänker sälja folköl, tobak eller elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen där försäljningen ska äga rum. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen.
 

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning av folköl, tobak eller elektroniska cigaretter ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljning sker.
 

Vem får sälja folköl?

Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl.

För att få bedriva detaljhandel med folköl måste du även sälja matvaror i butiken. Butiken ska ha ett brett sortiment av matvaror. Ett brett sortiment kan t.ex. vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment. För att få servera folköl vid serveringsställe är det en förutsättning att du även serverar mat.

Ytterligare en förutsättning för att få sälja folköl är att ditt försäljningsställe ska vara godkänt som stadigvarande livsmedelslokal för hantering av matvaror. Det är Miljöskyddskontoret  som ger detta godkännande. Det är inte tillräckligt med ett tillfälligt tillstånd att hantera livsmedel.
 

Regler vid försäljning av folköl

Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel är att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

Folköl får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över folkölen till någon som inte fyllt 18 år.

Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.

Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel läsk och vatten mm. 

Det ska vara god ordning i lokalen.

Regler vid försäljning av folköl finns i alkohollagen.
 

Regler vid försäljning av tobak

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak  ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel är att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

Tobaksvaror får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över dem till någon som inte  fyllt 18 år.

Marknadsföring i form av reklamskyltar etc. är förbjudet på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmanande till tobaksbruk.

Cigaretter får inte säljas styckvis eller i förpackningar med färre än 19 cigaretter.

Det är inte tillåtet att sälja tobaksvaror med felaktig märkning, t.ex. med utländska varningstexter eller ingen märkning alls.

Den som innehar tobaksvaror för försäljning kan bli skyldig att betala tobaksskatt om varorna är obeskattade och det inte går att utreda vem som är skattskyldig.

Regler vid försäljning av tobaksvaror finns i tobakslagen.
 

Regler vid försäljning av E-cigaretter

E-cigaretter får endast säljas till personer över 18 år, oavsett om de säljs med påfyllningsbehållare med nikotin elker ej.

Den som säljer E-cigaretter ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel är att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

E-cigaretter får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över dem till någon som Inte fyllt 18 år.

Lagen om E-cigaretter och påfyllnadsbehållare ställer krav på hur förpackningen av E-cigaretter får utformas och presenteras. Försäljaren ansvarar för att se till att inga felaktiga varor saluförs.

Regler vid försäljning av E-cigaretter finns i lagen om E-cigaretter och påfyllnadsbehållare.
 

Tillsyn

Kommunen och Polisen är tillsynsmyndigheter över försäljning av tobak, folköl och elektroniska cigaretter. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.
 

Avgift

Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer tobak, folköl  eller elektroniska cigaretter. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa