Miljö - Anmälan/Avanmälan av folköl, tobaksfria nikotinprodukter & e-cigaretter/påfyllnadsbehållare.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan

Den som tänker sälja folköl, tobak eller elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen där försäljningen ska äga rum. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen.
 

Egenkontroll

När du ska sälja folköl, tobaksfria nikotinprodukter & e-cigaretter/påfyllnadsbehållare behöver du skriva ett egenkontrollprogram som du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. I egenkontrollprogrammet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljning sker.

Exempel till egenkontrollprogram finns att ladda ner under blanketter. 
 

Vem får sälja folköl?

Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl.

För att få bedriva detaljhandel med folköl måste du även sälja matvaror i butiken. Butiken ska ha ett brett sortiment av matvaror. Ett brett sortiment kan t.ex. vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment. För att få servera folköl vid serveringsställe är det en förutsättning att du även serverar mat.

Ytterligare en förutsättning för att få sälja folköl är att ditt försäljningsställe ska vara godkänt som stadigvarande livsmedelslokal för hantering av matvaror. Det är Miljöskyddskontoret  som ger detta godkännande. Det är inte tillräckligt med ett tillfälligt tillstånd att hantera livsmedel.
 

Anmäl försäljning av folköl 

Du som säljer folköl i butik eller serverar folköl på ett matställe ska anmäla det till staden. På försäljningsstället måste du även sälja livsmedel eller maträtter. 

Folköl får endast säljas till personer som har fyllt 18 år. Om dina anställda bryter mot reglerna är det du som ägare som är ansvarig. Med folköl menas öl med en alkoholhalt som är högre än 2,25 volymprocent men max 3,5 volymprocent. 

  • För att få sälja folköl i butik måste du även sälja livsmedel i butiken. Lokalen måste vara godkänd för livsmedelsverksamhet.  

  • För att få servera folköl i ett matställe behöver du även servera mat. Matstället måste vara godkänd för livsmedelsverksamhet. 

  • På försäljningsstället eller i närheten av lokalen får det inte uppstå bråk eller stök som är kopplat till försäljningen.  

  • Påtagligt berusade personer måste lämna lokalen.  

Anmäl och avanmäla eller försäljning av folköl 

Du måste anmäla försäljning av folköl till oss innan den påbörjas. Har ditt försäljningsställeserveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla försäljning av folköl. Vid upphörandet av verksamheten behöver du även avanmäla försäljningen av folköl.  

Anmäl försäljningen till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress. 

 

Anmälan försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär att du behöver anmäla din försäljning till oss. 

Detta gäller även för dig som sålt produkterna innan, och har tillstånd för att sälja tobaksvaror. 

Anmäl innan försäljningen börjar 

Försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till oss innan den påbörjas. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten. Du ska anmäla försäljningen till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress. 

Regler för försäljning 

Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Produkterna ska förvaras på ett sätt som gör att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även om produkterna säljs via till exempel en automat, webbhandel eller på liknande sätt. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig. 

  • Med tobaksfria nikotinprodukter avses en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion. 

  • Med detaljhandel menas försäljning till konsumenter. 

  • Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för detaljhandel. 

  • Ett fysiskt försäljningsställe är en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel. 

 

Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

För att få sälja elektroniska cigaretter behöver du anmäla din försäljning till oss. 

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

Elektroniska cigaretter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig. 

  • Med elektroniska cigaretter avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga. E-cigaretten fylls på genom en påfyllningsbehållare. 

  • Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. 

Tillsyn

Kommunen och Polisen är tillsynsmyndigheter över försäljning av tobak, folköl och elektroniska cigaretter/påfyllnadsbehållare. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Årlig försäljningsavgift och avgift vid anmälan. 

Att myndighetsutövningen ska vara avgiftsfinansierad är en grundläggande princip enligt 
tobakslagstiftningen & alkohollagstiftningen. Denna princip bygger på att det är den som bedriver 
verksamheten som ska stå för myndighetens kostnader. För prövning och tillsyn tar kommunen därför ut avgifter som ska täcka myndighetens kostnader för handläggningen. Anmälan 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa