Miljö - Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap. 6§ samt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251).Jordbruksverksamhet -1.20 anläggning med stadigvararande djurhållning med mer än 100 djurenheter, men högst 400 djurenheter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa