Miljö - Ansökan/anmälan om enskild avloppsanordning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp måste du ordna ett enskilt avlopp. Du behöver antingen ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för att anlägga ett avlopp.

Ditt avlopp ska anläggas av en sakkunnig och vara utformat så att avloppsvattnet tas om hand utan risk för människors hälsa eller miljön. Innan miljöenheten kan ge tillstånd för en ny anläggning kommer vi ut och gör ett besök på plats tillsammans med din utvalde avloppsentreprenör.

Olika avloppslösningar finner du på avloppsguidens hemsida. På deras sida hittar du också lokala entreprenörer. Var noggrann med att ta reda på att den anläggning som du väljer klarar de krav som ställs för just din fastighet.

Tänk på att kontakta oss i god tid innan du påbörjar arbetet.

Den här e-tjänsten kan överlåtas. Det innebär att en säljare eller entreprenör kan fylla i delar av e-tjänsten och sedan överlåta ärendet till fastighetsägaren/sökanden för att komplettera med kontaktuppgifter och skicka in. För att överlåta ett ärende så klicka på Spara i det övre högra hörnet först och gå sen till "Mina sidor", där finns valet "Överlåt ärende".

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa