Miljö - Ansökan om dispens för stallgödselspridning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om dispens stallgödselspridning

  •   Inom Vingåkers kommun får inga gödselmedel spridas under tiden den 1 november – den 28 februari (SJVFS:62 25§)

  •   Fasta gödselslag som sprids på obevuxen mark i känsliga områden i Vingåkers kommun under tiden den 1 oktober – 31 oktober ska brukas ned inom 12 timmar (SJVFS:62 28 d§).

  •   Gödselmedel får inte spridas på snötäckt eller frusen mark i Vingåkers kommun. Gäller hela året (SJVFS:62 24§).

Information

För samhällsbyggnadsnämndens prövning och handläggning av ansökan om dispens för stallgödselspridning debiteras en timavgift som är indexreglerad.

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens register. Registret är tillgängligt för allmänheten.

Handläggning påbörjas först när ansökan är komplett.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa