Miljö - Ansökan för dispens från hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar 41 § 

Tillsynsmyndigheten kan efter ansökan medge förändringar i hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar om särskilda skäl föreligger. (ur Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-10-06, § 112)

Behandling av personuppgifter

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt lagen om GDPR. Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dinapersonuppgifter/ 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa