Miljö - Ansökan för dispens från hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgift för handläggning tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Ansökan om dispens från hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Information

Hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar 41 § 

Tillsynsmyndigheten kan efter ansökan medge förändringar i hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar om särskilda skäl föreligger.

(ur Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-10-06, § 112)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa