Miljö - Protokoll för läckagetest av slamavskiljare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en befintlig slamavskiljare ska användas behöver den täthetsprovas enligt Svensk Standard. Protokoll för läckagetest av slamavskiljare bifogas ansökan/anmälan om enskild avloppsanordning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa