Miljö - Utförandeintyg för enskild avloppsanordning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Utförandeintyget skall undertecknas av den som innehar tillståndet. Är entreprenören utsedd till kvalitetsansvarig ska både entreprenör och tillståndsinnehavare underteckna utförandeintyget.
Observera att ett villkor i beslutet om tillstånd är foton ska tas och dessa ska skickas in tillsammans med utförandeintyget.

Då utförandeintyg och fotodokumentation inkommit gör Samhällsbyggnadsenheten ett oanmält besök på fastigheten för inspektion av avloppsanläggningen. Är anläggningen utförd enligt tillstånd och bedöms fungera bra skickas ett inspektionsprotokoll, och ärendet avslutas sedan. Vid avvikelser kommer uppföljning ske i ett nytt ärende.

Kopia på utförandeintyget skickas av Samhällsbyggnadsenheten till Sörmland Vatten och Avfall AB.
Har ni frågor, kontakta gärna Samhällsbyggnadsenhetens miljöinspektörer: 0151-191 00 (kommunens växel) eller

samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa