Miljö - Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning enligt 

  • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten
  • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

Information

I samband med registreringen kommer en avgift att tas ut.
Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till samhällsbyggnadsnämnden.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa