Miljö - Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Information

I samband med registreringen kommer en avgift att tas ut.
Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till samhällsbyggnadsnämnden.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa