Fullgörande av skolplikt på annat sätt-Grundskola-Ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om  fullgörande av skolplikt på annan sätt. Denna blankett kan endast laddas ned på din dator där du får skriva ut den för att kunna fylla i den och skicka in med posten.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
bou@vingaker.se
0151- 191 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen
bou@vingaker.se