Säsongsbokning av sporthallar och lokaler

LÄS MER

I e-tjänsten kommer du fylla i start- och slutdatum, tider, dagar, antal bokare och om någon behöver en ny tagg.  Ansökan ska vara inlämnad innan den 31 maj. 
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger sedan alla ansökningar och meddelar senast i augusti vilka tider som du blivit tilldelad.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa