Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

LÄS MER

Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen innan du börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter i din verksamhet. Försäljning får inte ske till den som inte fyllt 18 år.
 

Avgift
Kommunen kan ta ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av din verksamhet.

Egenkontrollprogram
Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen så ska du göra detta omgående. Du ska även ha en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället som uppdateras kontinuerligt.

Information om behandling av personuppgifter
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt lagen om GDPR.
Du kan läsa mer om hur Vingåkers kommun hanterar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter/

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa