IT - Besök till serverrum eller nätverksnod

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa ett besök till serverrum eller nätverksnod i Vingåkers kommun. Detta är endast tillgängligt för leverantörer av hårdvara, elektriker, larmtekniker eller liknande som på uppdrag av en annan part än IT-enheten ska besöka IT-enhetens utrymmen.

Frågor om e-tjänsten

IT-enheten
Helpdesk@vingaker.se
0151-19200
helpdesk.vingaker.se/

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vingaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID (för identifiering av besökare)
  • Kontaktuppgifter till uppdragsgivare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa