Delad faktura-Förskola-Fritidshem-Ansökan

LÄS MER

Här kan ni ansöka om delad barnomsorgsfaktura vid gemensam vårdnad och då barnet bor växelvis hos föräldrarna.  

Denna blankett kan endast laddas ned på din dator där du får skriva ut den för att kunna fylla i den och skicka in med posten.