Ansökan om tillfälliga dispenser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska flytta och behöver parkera nära entrén så behöver du ansöka om en tillfällig dispens om detta är på kommunens mark.

Om parkeringen sker på fastighetsmark hänvisar vi dig till att ta kontakt med fastighetsägaren.

Tänk på att framkomligheten är viktig. Räddningstjänsten ska alltid ha utrymme att ta sig förbi din parkerade bil.

Parkera inte så att du blockerar en smal väg, trottoar eller gång- och cykelbana.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa