Språkval/moderna språk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan elever anmäla språkval inför årskurs 6, och elever som redan gjort sitt val kan ansöka om byte av språk. 

För att kunna använda tjänsten måste eleven vara folkbokförd hos Skatteverket. Om eleven inte är folkbokförd kan ansökan göras på blanketten som du kan hämta här intill. Den ifyllda och underskrivna blanketten lämnas till skolan. 

Frågor om e-tjänsten

My Zinderland
my.zinderland@vingaker.se
+4615119395

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bou@vingaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa