Felanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hej!

Tack för att du uppmärksammat brister och gör en felanmälan gällande kommunal mark. Genom att fylla i denna enkät blir det lättare för oss att se över och eventuellt åtgärda er felanmälan. För att enklare kunna hantera ert ärende har du möjlighet att i denna e-tjänst både bifoga bilder samt markera på en karta var bristen är. Vid beslut av eventuell åtgärd sker detta internt mellan kommunala verksamheter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa