Anmälan om misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion

LÄS MER

Anmäl snabbt och hjälp andra

Misstänker du att du har blivit sjuk av mat som du har ätit från servering eller av någon mat som du har köpt hem – till exempel restaurang, café, gatukök eller skolmatsal? I så fall ska du kontakta en livsmedelsinspektör så fort du kan.

Tänk på att du kan förhindra att andra blir sjuka om du anmäler matförgiftningen snabbt. Ju snabbare som vi får anmälan och kan komma ut och ta prover desto större är sannolikheten att vi kan hitta källan till smittan och hindra att fler blir sjuka. Har du akuta besvär kontakta sjukvården, tel 112, alternativt sjukvårdsrådgivningen, tel 1177.

Dessutom får livsmedelsföretagaren reda på att något gått snett i deras verksamhet och har en möjlighet att minska risken att det ska hända igen.

Hur gör jag en anmälan?

Du kan anmäla matförgiftningen direkt på webben genom vår e-tjänst genom att trycka på "Starta e-tjänsten". Du kan också ringa till kommunen tel 0151-191 00 eller kontakta oss via samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Du kan vara anonym

Miljöförvaltningen går igenom alla klagomål och tips vi får in, även om anmälaren är anonym. I vissa fall startar vi en utredning direkt, i andra fall bedömer vi att det kan vänta tills nästa ordinarie kontroll av företaget.

Om du vill vara anonym behöver du tänka på att alla handlingar som kommer till miljöförvaltningen omfattas av offentlighetsprincipen.

Det innebär att vi inte kan garantera din anonymitet om du anger ditt namn i anmälan eller skickar från en personlig e-postadress, även om du anger att du vill vara anonym.

Det är möjligt att göra en anonym anmälan via förvaltningens e-tjänster utan att uppge namn och kontaktuppgifter.

Anmälan kan lämnas anonymt men om du vill att vi ska kunna kontakta dig måste du fylla i namn och kontaktuppgifter i anmälan.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Så hanterar vi dina personuppgifter - Vingåkers kommun (vingaker.se)

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa