Skolskjuts, elevresa, resebidrag och inackordering-Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. Elever över 18 år ansöker själva med eget BankID. Om du inte kan logga in med BankID, skicka ett mejl till skolskjuts@vingaker.se för alternativa ansökningsvägar.

Ansökan behöver göras inför varje nytt läsår, ansök via skolskjutsportalen. 

Ansök senast:
Grundskolan 30 april
Gymnasiet årskurs 2-3 30 april
Gymnasiet årskurs 1 30 maj (utgå från ditt förstahandsval i din ansökan)

Behåll busskortet, när din ansökan är beviljad återaktiveras kortet. Ange kortnumret i ansökan.

 Mina sidor kan du följa ditt ärende och se status på din ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
skolskjuts@vingaker.se
0151-191 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bou@vingaker.se