Ansökan om inackorderingsbidrag - gymnasiet

LÄS MER

Här kan du ansöka om inackorderingsbidrag, gäller för gymnasieelev. Denna blankett kan endast laddas ned på din dator där du får skriva ut den för att kunna fylla i den och skicka in med posten.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
bou@vingaker.se
0151-191 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bou@vingaker.se