Ledighetsansökan för elev i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna använda tjänsten måste barnet vara folkbokfört hos Skatteverket.

Om barnet inte är folkbokfört kan ansökan göras på blanketten som du kan hämta här intill. Den ifyllda och underskrivna blanketten lämnar du till skolans rektor. 

Frågor om e-tjänsten

My Zinderland
my.zinderland@vingaker.se
+4615119395

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bou@vingaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa