Tilläggsbelopp-Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem,Gymnasium-Elevhälsa-Ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om tilläggsbelopp, gäller grundskola. Denna blankett kan endast laddas ned på din dator där du får skriva ut den för att kunna fylla i den och skicka in med posten.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
bou@vingaker.se
0151-191 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bou@vingaker.se