LOV, valfrihet att välja utförare

LÄS MER

Här har du som kommuninvånare över 80 år möjlighet att beställa serviceinsatser utan biståndsbeslut upp till 8 timmar per månad. Dessa timmar kallas Egna timmar då du själv väljer vilka serviceinsatser som ska utföras.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
social@vingaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa