Ansök om ekonomiskt bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig som söker försörjningsstöd för första gången eller som har ett pågående ärende hos försörjningsstödsenheten!  

 

Det här krävs av dig innan du kan få försörjningsstöd

  • Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.
  • Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).
  • Ekonomiskt bistånd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Vingåkers kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa